Kørelærer: Jakob Ladefoged
Mobilnr. 22 86 42 45
mail: ks.hosjakob@gmail.com
Facebook: HosJakob

Teorilokale Viborg: